Statistika obce

Rok Počet domovních čísel Počet obyvatel
1835 41 domovních čísel 270 obyvatel
1870 46 domovních čísel 348 obyvatel
1900 55 domovních čísel 393 obyvatel
1910 62 domovních čísel 464 obyvatel
1920 62 domovních čísel 419 obyvatel
1930 75 domovních čísel 499 obyvatel
1957 85 domovních čísel 343 obyvatel
2001 114 domovních čísel 309 obyvatel (152 žen a 157 mužů)
2005 117 domovních čísel 330 obyvatel (věk 0 - 18 = 59 obyvatel, věk 18 - 60 = 197 obyvatel,
věk 60 a více = 74 obyvatel)
2008 130 domovních čísel 366 obyvatel

Čas také přináší různé události a bohužel i nehody. Dvě velmi nepříjemné katastrofy pro obec se uvádí v 19 století: 6. května 1846 vypukl požár ve výměnkářské chaloupce č. 6, jemuž ve dvou hodinách padlo za obět 35 domovních čísel s chlévy, kolnami a stodolami, takže obec upadla do nesmírné bídy

20. srpna 1890 strhla se nad vesnicí litá bouře s krupobitím, jež vytlouklo v mnoha staveních úplně zvenčí okna a zničilo polní plodiny, načež mnoho hospodářů upadlo do dluhů