Škola v Lipníku

Škola v Lipníku byla postavena společným nákladem obcí Lipníka, Klučova, Ostašova a Petrůvek r. 1793. Stála na místě nynějšího domku č. 43. Roku 1833 byla obcí prodána a r. 1835 postavena nová na místě nynějších bytů učitelských. Byla zbudována ze státní podpory, protože obec pro nemajenost nebyla chopna na své útraty školu postavit. Stavební potřeby dodala myslibořická vrchnost (hrabě Josef Taafe), k jejímuž velkostatku Lipník náležel.

Když počátkem školního roku 1907 - 1908 stoupl počet dětí školou povinných na 120, bylo nutné postavit novou školní budovu pro dvě třídy. Stavba byla provedena r. 1908 stavitelem Karlem Hahnem z Jaroměřic a vyžádala si náklady 17.000 Kč. Ze staré školy byl zřízen učitelský byt a kabinet.

Ve staré škole nejdéle působili jako řídící učitelé:

Jindřich Čermák 1865 - 1880
Rudolf Kučera 1880 - 1893
Václav Friedmann 1893 - 1908

V nové školní budově působili jako řídící učitelé:

Ludvík Čemerka 1908 - 1921
Antonín Švehla 1921 - 1931
Oldřich Lohniský 1931 - 1933 (výpomocný správce školy)
Stanislav Rohovský 1933 - 1939
František Štambera 1939 - 1945
Josef Herman 1945 - 1947
Karel Pléha 1947 - 1977
  1977 - 1991 škola zavřena
František Ošmera září 1992 - červenec 1995
Mgr. Marta Svobodová srpen 1995-červenec 1999
Mgr. Josef Štěrba srpen 1999-červenec 2012
Mgr. Dagmar Koubková srpen 2012-dosud

Dnem 1. září 1977 byla škola v naší obci zrušena (celkem byla v Lipníku nepřetržitě 184 roků) a děti začaly jezdit autobusem do Základní devítileté školy v Myslibořicích. Znovuotevření jednotřídní základní školy proběhlo 1.9.1992. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 9 žáků první až čtvrtý ročník ZŠ.