Farnost v současnosti

Kostel sv. Jana Křtitele

V loňském roce se po dlouhé době uskutečnilo v našem kostele biřmování. Bylo přítomno několik kněží z diecéze a hlavním celebrantem byl generální vikář z Brna Msgr. Jiří Mikulášek. Svátost biřmování přijalo celkem 12 věřících (7 z Lipníka,1 z Dolních Vilémovic, 3 z Číměře a 1 z Třebíče).

Postupně probíhají kolem kostela také drobné opravy - farní zeď mezi kostelem a farou, úprava farní zahrady, oprava zídky kolem této zahrady a mnoho dalších.

V roce 2006 probíhala v obci celková rekonstrukce elektřiny a osvětlení. Při této příležitosti za podpory Obecního úřadu v Lipníku byl osvětlen dvěma reflektory i farní kostel. Jeden reflektor je nasměrován na věž (strana jižní a západní) a druhý svítí na chrámovou loď v místě slunečních hodin (opět strana jižní).

Na příští rok se plánuje velká oprava, která se bude týkat samotného kostela - výměna okapů za měděné a oprava střechy. Protože se vše bude muset pravděpodobně dělat z lešení, už by se při této příležitosti provedl i fásádní nátěr celého kostela. Náklady na celou akci se odhadují minimálně na 200.000 Kč. Při mších se pravidelně měsíčně vybírají na opravy sbírky, za což všem dárcům děkujeme. Kdo by chtěl přispět i mimo sbírky, může na účet u banky WSPK, číslo účtu 0500000541/7940. Předem děkujeme.

 

A na závěr program bohoslužeb a kontakt

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 10:30 a v týdnu ve středu navečer (v letních měsících v 19:00, v zimních měsících kolem 17:00). Mše slouží P. Jiří Bradáč, který sídlí na faře ve Vladislavi. Veškeré záležitosti (pohřby, křtiny) lze vyřizovat po mši svaté, osobně na faře ve Vladislavi případně telefonicky: 568888189 - fara Vladislav, mobil - 603295900 (P. Bradáč).

Program bohoslužeb
Každou neděli 10:30hod
Ve středu navečer v letních měsících v zimních měsících
19:00hod 17:00hod