Náhodná fotka

 Náhodný obrázek (zobrazí se v novém okně)

Zvyky

Navigace: > Život v obci > Zvyky

Lidé se mění, ale zvyky a tradice zůstávají. K těm starším patří masopust, kdy každý rok prochází vesnicí průvod masek za doprovodu místních muzikantů. O Velikonocích mají chlapci dva důležité úkoly: hrkání, které si organizují sami a pomlázku, na kterou vyráží ve skupinkách. V červnu, na svátek sv. Jana Křtitele, se slaví pouť. V sobotu dopoledne se začíná stavěním máje s večerní zábavou. V neděli pokračuje mší svatou v kostele a poté jdou muzikanti se stárky průvodem po vesnici s vyhrávkou u domů, odpoledne v kulturním domě. Pro děti jsou připraveny kolotoče. Druhou neděli v říjnu se slaví posvícení.

Z nových tradic je to především sportovní a společenská akce "LÍPA", která vznikla na paměť vyvrácení staré lípy. Děti se mohou zúčastnit mnoha her, lze se svézt na koních a k dobré pohodě přispěje i hudba. Tato akce se koná v srpnu před koncem prázdnin.

V roce 2002 byl zaveden další zvyk - setkání obyvatel a slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi.

  O půlnoci na Silvestra se občané scházejí na prostranství před KD a přípitkem oslaví příchod nového roku. 

V obci Lipník pracují tři občanská sdružení:

  • TJ Sokol - pečuje o místní zatravněné hřiště, kabiny a podporuje fotbalový oddíl mužů a  žáků
  • Sbor dobrovolných hasičů (SDH) - udržuje hasičskou zbrojnici a techniku, provádí protipožární osvětu a pořádá nebo se účastní  hasičských soutěží (okrsková, oblastní, sportovní hasičský den). V posledních letech se také děti účastní požární hry Plamen
  • 3. Sdružení rodičů a přátel školy - působí při ZŠ, spolu se podílí na akcích školy

Obec vydává od roku 1993 2x ročně obecní zpravodaj "LIPNÍČEK". Byly vydány pohlednice obce.

Kronika obce Lipník byla psána od 1.ledna 1925. První zápisy mapují dějiny obce od roku 1238. V současnosti se zápisy píší každoročně, ve kterých je zmíněno o počasí, výstavbě v obci, zemědělském družstvu, o kulturním dění, o ZŠ a MŠ, TJ Sokol, SDH, farním kostele a pohybu obyvatel. Ke kronice je připojeno velké množství fotodokumentace a všechny konané větší akce jsou zdokumentovány na videokazetách.

Od roku 2000 začaly probíhat v zimních měsících pravidelné rozhlasové relace "Čtení z obecní kroniky". Relace měly mezi místními obyvateli velmi dobrý ohlas a proto jejich vysílání pokračovalo i v několika následujících letech.

Mimo obecní kroniky je psána kronika školní, hasičská, farní a pamětní kniha SPOZ.

Obecní knihovna je umístěna v přízemí obecního úřadu. Výpůjčky jsou každý týden v sobotu od 14 do 17 hodin a knihovna spolupracuje s knihovnou v Hrotovicích a Třebíči.