Farnost v historii

O farnosti je první zmínka z r. 1237, prvním písemně doloženým farářem, který v Lipníku na faře bydlel, byl r. 1238 jistý Walther. Chrám nebyl vždy pod správou katolických kněží. Od r. 1547, po odchodu faráře Mikuláše, byla do r.1620 lipnická fara evangelická. Jsou známa jména tří kněží: Adama Světelského, dříve faráře v Třebíči /r. 1558/, Matěje /1560/ a Jana /r. 1566/. Po rekatolizaci spravovali farnost kněží z Myslibořic, avšak údajně bydleli až do r. 1704 na faře v Lipníku, neboť v nedalekých  Myslibořicích nebyla dosud farní budova. Farnost byla obnovena až r. 1785.

Z těchto pramenů vyplývá, že fara byla pravděpodobně vždy součástí kostela. Samozřejmě i ta prošla staletími mnohými úpravami, největší stavební úpravy proběhly pravděpodobně v roce 1939 (zrušení průjezdu a celkové rozšíření fary ke kostelu, zbourání některých dalších obvodových zdí, nová střecha, elektroinstalace atd.).

 

Seznam duchovních správců, kteří v naší farnosti působili od roku 1860 (písemně doložených):
Jan Hehl 1860 - 1867 (21. 5. - )
Emanuel Sedlák 1875 - 1885 (17. 9. - )
Václav Češkuta 1885 - 1890  
Martin Novák 1890 - 1891 ( - 15. 4.)
Metoděj Šlechtický 1891 - 1910 (14. 9. - . 8.)
Rudolf Šindelář 1910 - 1937 (28. 10.-
František Zábrša 1938 - 1941 (8. 12. - 7. 5.)
Václav Čada 1941 - 1971 (1. 8 . - 15. 8.)
Václav Večeřa 1972 - 1987 (15. 1. - 29. 3.)
Miloslav Kabrda 1987 - 1990 (1. 7. - 31. 7.)
Pavel Krejčí 1990 - 1994 (1. 8. - 31. 8.)
Václav Hurník 1994 - 1999 (1. 9. - 31. 9.)
Petr Košák 1999 - 2002 (1. 10. - 31. 7.)
Pavel Krejcar 2002 - 2004 (1. 8. - 31. 8.)
Jiří Bradáč 2004 - (1. 9. - )

 

Kněží - rodáci z Lipníka

biskup ThDr. Josef Hlouch, Lipník č. 8, primice 11. 7. 1926 vysvěcen byl v roce 1926 a v Lipníku měl i primici. Byl velice horlivý a uznávaný kněz, později se stal biskupem. Zemřel náhle na opakovaný srdeční infarkt v sobotu ráno v 6 hod. 10. června 1972 ve své rezidenci v Českých Budějovicích ve věku 70 let. Požíval veliké úcty a lásky kněží i věřících pro svou velikou dobrotu, apoštolskou horlivost a svátost života. Stal se všude známý ze aspisů a publikací velikou hloubkou svých myšlenek. Pohřeb byl v pátek 16. června 1972 v Českých Budějovicích za obrovské účasti kléru, diecézanů a věřících

 

P. Stanislav Nováček, Lipník č. 54, primice 23. června 1935

byl vysvěcen v Praze v měsíci červnu roku 1935. V předvečer primice stavěli mládenci brány. Ráno scházelo se mnoho lidí ze vzdálených obcí. Z Valče přišlo procesí s knězem. Z kostela vyšel průvod za zpěvu písní pro pana primicianta. Po dojemné řeči důstojného pana doktora J. Hloucha a po udělení požehnání rodiči odešel průvod ke kostelu, kde na vyzdobené kazatelně měl dojímavé kázání opět dp. Dr. Hlouch. Většina návštěvníků musela zůstati venku, poněvadž se do kostela nevešli.

 

P. Václav Hlouch, Lipník č. 8, primice 9. července 1961, nar. 8. 11. 1933

jeho slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 25. 6. 1961 v Litoměřicích. V den primice ráno pršelo, o půl desáté se vyjasnilo. Slavnosti se zúčastnilo asi 5000 věřících, přijelo cca 200 aut a 3 autobusy. Kázal p. děkan z Třebíče P. Jar. Kampf. V současné době je v důchodu a bydlí v Mladé Boleslavi.

 

Bratr Jiří Kryštof Javůrek, Lipník č. 41, primice 28. prosince 2002, nar. 28. 3. 1975

v září 1995 odcházi do noviciátu v Újezdě u Uničova a od roku 1996 studoval v Olomouci Cyrilomětodějskou theologickou fakultu. 21. 12. 2002 měl ve Strahovském klášteře v Praze slavnostní vysvěcení a tímto vstupuje do řad kapucínských bratrů. Primice se konala ve vánočním čase 28. 12. 2002 v kostele v Lipníku. Zúčastnilo se jí na 20 bratrů a kněží a velké množství věřících. Po slavné mši světé udělil bratr Kryštof novokněžské požehnání a v současné době působí v kapucínském klášteře v Olomouci.