Kříže ve farnosti

K farnosti patří neodmyslitelně i kříže a svaté obrázky. Můžeme říci, že v našem okolí je jich docela dost. Kříže můžeme rozdělit do dvou skupin - kamenné a litinové.

 

Kamenné kříže máme v naší farnosti celkem čtyři

První z nich je před kostelem. Korpus i figura Panny Marie jsou také kamenné. V dolní části je nápis: "Pojdtež / ke mně všickni / kteříž pracujete / a obtíženi jste a já / vás občerstvím /Mat. 11.28 / 1863"

Další kamenný kříž stojí na hřbitově (tzv. kříž centrální). Zde je korpus z kovu a je postříbřen.

Třetí kamenný kříž, kde je korpus také z kovu, je před hřbitovem. Tento kříž však zde původně nebýval. Písemná zmínka o něm je ve farní kronice u roku 1898, kde je uvedeno: "Na místě, kde se rozcházejí cesty za Lipníkem do Jaroměřic, Ratibořic a Hostašova dal postaviti Vavřinec Karbaš, hostinský v Lipníku, s manželkou Františkou kamenný kříž". V současnosti na tomto rozcestí stojí kulturní dům a před ním na rohu je ještě kamenný podstavec z tohoto kříže. Kříž byl v 70. letech přestěhován ke hřbitovu z důvodu jeho zneuctívání a snad i politické situace.

Čtvrtý je při cestě k Ostašovu. Korpus je z kovu a dále je na kříži keramický medailon P. Marie. Pod ním je zlatým písmem nápis:"Buď pozdraven kříži, jediná naše naděje. 1949"

 

Litinové kříže máme v okolí také čtyři

První z nich stojí na konci obce při silnici do Hrotovic (u Palátovy stodoly). Jedná se o litinový kříž na kamenné podstavci. Korpus i figura P. Marie jsou postříbřeny. Mezi figurami je tabulka s nápisem "Milosrdná láska".

Druhý stojí na okraji obce při silnici do Třebíče směrem ke Klučovu (před Valičovými). Jedná se o litinový kříž na kamenném podstavci. Korpus i figura Panny Marie jsou pravděpodobně postříbřeny postříbřeny a mezi nimi se nachází tabulka s tímto nápisem: "Ejhle beránek boží, který snímá hříchy světa. Postaven roku 1860. Obnoven roku 1882".

Třetí stojí při silnici do Dolních Vilémovic. Jedná se také o litinový kříž na kamenném podstavci. Korpus i figura P. Marie byly původně postříbřeny, v současnosti jsou červené. Na kříži je také tabulka, na které se však nedochoval žádný zápis. Lidově se zde říká "U prvního křížku"

O kousek dál stojí u této silnice další litinový kříž na kamenném podstavci, který je na rozhraní katastru Lipníka a Dolních Vilémovic. Korpus i figura anděla jsou pozlaceny a na tabulce mezi figurami je nápis "Chvála Kristu". Tento kříž byl nedávno opraven farníky z Dolních Vilémovic. Lidově se zde říká "U druhého křížku".

 

Dostáváme se ke svatým obrázkům, které jsou v okolí tři

První z nich je umístěn na dřevěném sloupku při silnici do Hrotovic. Na obrázku je motiv Ježíše Krista. Původně byl tento obrázek umístěn na lípě, která se vyvrátila. Obrázek byl umístěn na sloupek a byla zde vysazena nová lípa a od té doby se také v závěru prázdnin slaví slavnost Lípy.

Další svatý obrázek je umístěn také u této silnice na stromě u potoka, který teče z rybníka Babka ke Kopytu. Na obrázku je motiv Panny Marie s hořícím srdcem.

Třetí je při cestě do Ostašova u odbočky na Lhotu. Obrázek je umístěn na sloupku a je na něm motiv P. Marie s Ježíškem a dvě holubice. Lidově se zde říká "u obrázku"

Samozřejmě, že starší lidé mohou namítnout, že křížů kolem Lipníka bývalo více. Byly to však kříže dřevěné, které se do dnešních dnů nedochovaly (např. dřevěný kříž k Boňovu, na louce Na Klinkách atd.).

A co na závěr ke křížům - pro mnoho z nás jsou to symboly, které k naší vesnici neodmyslitelně patří a připomínají sounáležitost s domovem, místní krajinou a vztah k Bohu. U těch ostatních, kterým toto nic neříká, prosím o toleranci k těmto symbolům a vyvarování se jejich ničení.