Náhodná fotka

 Náhodný obrázek (zobrazí se v novém okně)

Veřejné prostranství

Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

K příznivému obrazu obce přispívá v poměrně velké míře čistota a pořádek na veřejných prostranstvích obce a pozemcích soukromých majitelů. Pořádek se udržuje jednak generálním jarním a podzimním úklidem (odvoz organického odpadu, vyhrabávání trávy, úklid štěrku z komunikací, úprava soliterní zeleně, odstranění suchých větví u vysokokmenné zeleně) a také běžným úklidem.

Hřiště

Pravidelně obyvatelé pečují o své předzahrádky. V posledních letech stále více přibývá okrasných ploch a upouští se od předzahrádek zelinářských. Lidé dbají na květinovou výzdobu veřejných prostranství, okna a průčelí soukromých domů. Každým rokem je v době adventní ozdoben obecní strom a přibývá osvícených jehličnatých stromů na soukromých pozemcích v době vánoční. Obyvatelé soustavně opravují a obnovují oplocení svých pozemků, v nejstarší části obce, na návsi, se lidé znovu vracejí k oplocení dřevěnému. Ne však již ve stejné podobě, jak tomu bývalo dříve, protože dnes toto oplocení plní hlavně funkci estetickou. Opravena byla rovněž ohradní zeď u kostela.

V obci je též pamatováno na obnovu veřejného prostranství pro sportovní a kulturní akce. V lokalitě Havránek bylo rekultivováno prostranství a oseto trávou, které slouží pro hasičský sport, setkávání občanů při akci "Lípa", Dnu dětí aj. Byly zde rovněž zřízeny toalety, vystaven srub s příjemným posezením a plánuje se modernizace elektrického osvětlení. V obci je vybudováno travnaté fotbalové a tréninkové hřiště.

Volné oddychové chvíle je možno trávit procházkami u lipnických rybníků a v blízkém lesíku. Příjemně působí na obyvatele i venkovní posezení u sportovního hřiště a pod lipami u hostince. K rekreaci a klidu slouží dvě zahrádkářské lokality s 10 rekreačními objekty.

Veškeré travnaté plochy v obci jsou pravidelně koseny. Nová zeleň je oseta v lokalitě Havránek a okolí fotbalových hřišť. Intravilánem obce protéká potok Mocla, který je zatrubněn, a nad a pod obcí je otevřené koryto, které je pravidelně odbahňováno a upravováno.