Zastupitelstvo

Miroslav Svoboda

starosta

tel. 605595106, starosta@obeclipnik.cz

Pavel Nedvědický

místostarosta

tel. 603839305,  mistostarosta@obeclipnik.cz

Petr Sameš

předseda finančního výboru

tel. 606725222

Ing. Pavel Svoboda

předseda kontrolního výboru

tel. 724759948

Miroslava Tomková

předseda kulturní komise

tel. 731705105   

Aleš Matoušek         

předseda stavební komise

tel. 702061826            

PaedDr.  Arnošt Pacola

redaktor obecního zpravodaje "Lipníček"

tel. 724559869, arnost.pacola@seznam.cz

Jiří Pacas

zastupitel

tel. 724788559                                                  

Milan Tomek

školská rada

tel. 731260453